Demo image  Demo image  Demo image  Demo image  Demo image  Demo image  Demo image  Demo image
List of Students

KENT HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

KHILWAT, HAJIPUR (BIHAR)

Students list- Session :-2016-17

SI.NO

Name of student

Mobile no

Email ID

1.

RAHUL PANDEY

8726980847

rpandey@gmail.com

2.

RAHUL JAISHWAL

9336654790

rjaisawal@gmail.com

3.

SHIVaM TRIPATHI

7800500071

shivamtripathi@gmail.com

4.

ARVIND KUMAR VERMA

8112464519

akverma@gmail.com

5.

SALEEM MAKANDAR

7654415554

smakandar@gmail.com

6.

SARFRAZ NAWAZ M MAKANDAR

8873242493

snmakandar@gmail.com

7.

HARENDRA KUMAR JAISHWAL

9931662203

hkjaishwal@gmail.com

8.

JYOTI SHARMA

9430488541

jyotisharma@gmail.com

9.

BRIJ KANT KUMAR

7004937293

Brijkant002@gmail.com

10.

RANJAN KUMAR

9931495691

Ranjankumar352@gmail.com

11.

SANDEEP KUMAR SHINGH

9835254241

Skshingh555@gmail.com

12.

DEEPAK VERMA

9951366527

deepakverma@gmail.com

13.

MANJIT KUMAR

8809054354

manjitkumar@gmail.com

14.

DHARM BIR KUMAR

8578893957

Dbkumar001@gmail.com

15.

K.SAI PREETHI

9701202215

Ksaipreethi02@gmail.com

16.

BHAU SAHEB RAJ DHAR PATIL

9822637971

Bsrdpatil002@gmail.com

17.

SUMAN KUMARI

9931618123

Sumankumari333@gmail.com

18.

CHHAYA MISHRA

7800290079

Chhayamishra69@gmail.com

19.

PRIYA

9307792216

Priya1234@gmail.com

20.

VISHWAKARMA RAMESH AVDHESH

9967370019

Rameshvishkarma@gmail.com

21.

SATYAPRAKASH MISHRA

9324682730

satyaprakashmishra@gmail.com

22.

ANANDHA PRABU CB

77626485403

anandaprabuc.b@gmail.com

23.

SURAJ KUMAR CHAUHAN

880988403

Skchauhan554@gmail.com

24.

KHUSHBOO SINGH

9026094351

Khushbookumari33@gmail.com

25.

PRITU MISHRA

9717973358

Pritumishra444@gmail.com

26.

VED PRAKASH TIWARI

7372702321

Vprakashtiwari68@gmail.com

27.

RAJ KAMAL PAUL

9155898173

Rajkamalpaul6699@gmail.com

28.

SACHIN YADAV

9918627194

Sachinyadav123@gmail.com

29.

SONU KUMAR

9430688641

Sonukumar3456@gmail.com

30.

PRAKASH MALAKAR

9831021102

prakashmakakar@gmail.com

31.

RAUSHAN KUMAR

7462863010

raushankumar@gmil.com

32.

AJAY KUMAR PRASAD

7004762699

ajaykumarprasad@gmail.com

33.

AYASHA KHATOON

7007621068

ayashakhatoon@gmail.com

34.

ASHIYA KHATOON

7007621068

ashiyakhtoon@gmail.com

35.

ADITYA KUMAR

7488275467

Adityakumar234@gmail.com

36.

AMIT KUMAR SINHA

9931485641

Amitkumarsinha456@gmail.com

37.

RAJESH KUMAR

8804129484

Rajeshkumar669@gmail.com

38.

ANITA KUMARI

9661719854

Anitakumari654@gmail.com

39.

AVINASH KUMAR NIRALA

7488404336

avinashkumarnirala@gmail.com

40.

MANURANJAN KARMAKAR

8638042625

manuranjankarmakar@gmail.com

41.

NITYANAND PANDEY

7080360308

Nityanandpandey@gmail.com

42.

ANJALI KUMARI

9162340912

Anjalikumar645@gmail.com

43.

SANJEET KUMAR

9162079656

sanjeetkumar@gmail.com

44.

ADITYA SHARMA

7370030051

adityasharamapstc@gmail.com

45.

VISHWAJEET KUMAR

8804171684

vickyjadav@gmail.com

46.

ABHISHEK KUMAR

8252537677

abhishekkumar@gmail.com

47.

LAXMI KUMARI

7654949551

Laxmikumar005@gmail.com

48.

BAJARANGI SINGH

9454987887

Bajarangisingh665@gmail.com

49.

KUMARI DEEPIKA BHARTI

9931796825

kudipikabharti@gmail.com

50.

SHIV KANT

9798245444

Shikant444@gmail.com

 

KENT HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

KHILWAT, HAJIPUR (BIHAR)


Students list- Session :-2017-18

SI.NO

Name of student

Mobile no

Email ID

1.

ABHISHEK KUMAR

8252537677

abhishekkumar@gmail.com

2.

ASHISH KUMAR GUPTA

9631721852

ashishkumargupata@gmail.com

3.

MONU KUMAR PRASAD

8083750985

Monukumar055@gmil.com

4.

BALMEEKI VISHWAKARMA

9504711696

Balmeekivishwakarma@gmail.com

5.

PRADEEP KUMAR

9608235613

Prdeepkumar088@gmail.com

6.

RAJU KUMAR

9334140384

rajukumar@gmail.com

7.

VIPUL KUMAR SUDHANSHU

9835270597

vipulkumar@gmail.com

8.

MANI KANT KUMAR

779981609NS

Manikantkumar2@gmail.com

9.

ANSHU KUMAR SINGH

8092257034

Anshukumarisingh28@gmail.com

10.

SACHIN

9931287022

sachinkumc@gmail.com

11.

NITISH GUPTA

8864016288

Nitishgupta222@gmail.com

12.

ANKIT DUBEY

8864016288

anikitdubey@gmail.com

13.

MANISHA SHARMA

9913121214

Manishasharam2941@gmail.com

14.

SAIYED MOHAMMAD ARBI

7016732963

saiyedarbi@gmail.com

15.

AYUSHI TIWARI

9526282322

ayushikr@gmail.com

16.

RUCHI SINGH

9431479413

ruchisingh@gmail.com

17.

UDAY KUMAR

9931315858

Udaykumar@gmail.com

18.

SAURAV KUMAR

8969484965

sauravkumar@gmail.com

19.

ARVIND YADAV

9792147453

arvindyadav@gmail.com

20.

TEJ PRATAP YADAV

9771250382

Tejpratap1994@gmail.com

21.

MOHD MAARIF

9956626720

Mohdmaarif2654@gmail.com

22.

SUPRIYA KUMARI

9839256565

supriyakumari@gmail.com

23.

ASHWANI CHATURVEDI

9323023180

ashiwanichaturvedi@gmail.com

24.

SUKOMAL KUMAR

9931612271

sukomalkumar@gmail.com

25.

APOORVA JAISWAL

9919263733

Apoorvajaiswal22@gmail.com

26.

SATISH KUMAR

8804755241

Satishkumar88@gmail.com

27.

SEEMA KUMARI

8292656554

Seemakumari23@gmail.com

28.

UTKARSH CHAUDHARY

9565132084

Utkarshchaudhary123@gmail.com

29.

RAJNISH RAJ

7798783437

rajnishraj221@gmail.com

30.

AJRUDIN ANSARI

9304788152

ajrudinansari@gmail.com

31.

RAJU PRASAD

9006867611

Rajuprashad221@gmail.com

32.

PUNAM KUMARI

9097990603

Punamkumari694@gmail.com

33.

KARUNA KUMARI

896996341

Karunakumari698@gmail.com

34.

CHANDRA PRAKASH

9931612822

Chandraprakash972@gmal.com

35.

SAJIWAN KUMAR

9839414983

Sajiwankumar005@gmail.com

36.

SACHIN KUMAR

9596939122

Sachinkumar223@gmail.com

37.

ANUSHKA 

9931459139

Anushka197972@gmail.com

38.

NANDITA RAJ

9973904513

Nanditaraj022@gmail.com

39.

PUSHPANJALI ROY

7079919288

Pushpanjaliroy5432@gmail.com

40.

NISHA KUMARI

9835256104

Nishakumari98352@gmail.com

41.

MANOJ KUMAR YADAV

7979775689

manojkumaryadav@gmail.com

42.

ABHIJEET SINGH

9931218126

Abhijeetsigh224412@gmail.com

43.

ARUNIMA SHARMA

8808888595

Arunimasharma2244@gmail.com

44.

RAMESH KUMAR

9334805895

Rameshkumar0022@gmail.com

45.

AMIT KUMAR

887762506

Amitkumar96312@gmail.com

46.

RAJESH KUMAR

9835769100

Rajeshkumar9832@gmail.com

47.

PRAJJWAL KUMAR

9935218176

Prajjwalkumar9932@gmail.com

48.

SADEEP KUMAR

8298440073

Sandeepkumar5572@gmail.com

49.

CHANDNI

9931287022

Chandni201299@gmail.com

50.

SONALI KUMARI

9300955652

Sonalikumari201202@gmail.com

 

KENT HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

KHILWAT-BIDUPUR BAZAR

HAJIPUR VAISHALI (BIHAR) -844503

 Students List of Session :- 2019 – 20

SI.NO

Name of student

Mobile no

Email ID

1.

PUJA RAMAN

9934026210

pujaraman06@gmail.com

2.

ASHISH  KUMAR

9430234934

ashishkr123@gmail.com

3.

ANJALI  NANDAN

7488294565

anjalinandan5254@gmail.com

4.

ANAND  KUMAR

9931287022

anandkr800@gmail.com

5.

JITENDRA PANDIT

9973041656

Jitendrapandit52@gmail.com

6.

SONU  SHIKHA

6200073399

sonushikha9955@gmail.com

7.

RITU  RAJ

9304022276

rituraj76@gmail.com

8.

KAMLESH  KUMAR

9576812184

kamleshkr700@gmail.com

9.

PAPPU  KUMAR  SINGH

7631748090

Pappukr520@gmail.com

10.

SONALI  KUMARI

9934288223

Sonalikri78@gmail.com

11.

JITENDRA  GUPTA

9608222909

Jitendragupta960@gmail.com

12.

SRIJA  SHANTANU

94314374301

Arijashantanu9431@gmail.com

13.

SHAH  ANKIT  ANIL  KUMAR

 

Shahankitkr82@gmail.com

14.

PRASHANT KUMAR

8210295457

 

15.

PAWAN KUMAR

9304274124

pwankr930@gmail.com

16.

BRIJ NANDAN  KUMAR

7250577961

brijnandan72@gmail.com

17.

KM. JYOTI  BALA

8887866809

km.jyotibala888@gmail.com

18.

KHUSHBU  KUMARI

7710004870

khushabukri77@gmail.com

19.

RAVI  SHANKAR

9974848012

ravishankar9974@gmail.com

20.

JYOTI  GURIYA

9473060253

Jyotiguriya9473@.gmail.com

21.

RAJ KUMAR PRINCE

9470043381

rajkr.parince84@gmail.com

22.

HIMANSHU  KUMAR RAJAK

9128143160

himanshukr.rajak@gmail.com

 

23.

PARWEJ  AALAM

7061801449

parwejaalam49@gmail.com

24.

SHIVANI  KUMARI

62043569442

shivanikri620@gmail.com

25.

SRISHTI  KUMARI

9798966764

srishtikri9798@gmail.com

26.

ROHIT  KUMAR

6201202552

Rohitkr77@gmail.com

27.

KUNDAN  KUMAR

9386559072

Kundankr77@gmail.com

28.

MUNAZIR

8218207679

Munazir8218@gmail.com

29.

MANISH

8404944377

Manisha840@gmail.com

30.

SONALI  PRIYA

7277846822

Sonalipriya72@gmail.com

31.

SAKSHI

9334316330

Sakshi93@gmail.com

32.

RIMA  KUMARI

8252644335

Rimakri93@gmail.com

33.

JULI  PARWEEN

6299227513

Juliparween62@gmail.com

34.

ANUSHKA

7763947874

Anushka77@gmail.com

35.

DINKAR  KUMAR DINKAR

9587295317

Dinkar95@gmail.com

36.

NISHA  KUMARI

7209752545

Nishakri720@gmail.com

37.

KAUSHAL  KISHOR  MEHTA

9570676067

kaushalkishormihta@gmail.com

38.

SATYAPAL  PRASAD

9835066950

Satyapal98@gmail.com

39.

ANJU  SAH

9199276772

anjusah9199@gmail.com

40.

ASHISH  KUMAR

9102224015

shishkr900@gmail.com

41.

DABLU  KUMAR

6207239489

Dablukr6200@gmail.com

42.

MOHD.  SIBGATULLAH

8877756666

mahdkr@gmail.com

43.

UTTAM KUMAR

9934240105

Uttamkr9934@gmail.com

44.

ADARSH  KUMAR

6206226078

Adarshkr620@gmail.com

45.

NANDANI  KUMARI

9264432976

Nandanikri9264@gmail.com

46.

ANUJ  UPADHYAY

7267007878

Anuj72@gmail.com

47.

ANJALI

9973635785

Anjali9973@gmail.com

48.

KM  SHIKHA

7459081913

Km.shikha913@gmail.com

49.

ARCHANA

725799872

Archana720@gmail.com

50.

SAURAV  KUMAR

8002696368

Sauravkrsahu001@gmail.com

  

STUDENTS LIST SESSION :- 2020-21                                                                                                             Downloads

STUDENTS LIST SESSION :- 2021-22                                                                                                             Downloads

STUDENT LIST SESSION: 2022-23                                                                                                                  Downloads

Last Update: 15-06-2023

  Clinical Material
  Status of Recognition
  Details of Director
  Details of Teaching Staff
  Non Teaching Staff
  Photo Gallery
  Awards & Achievments
  Sanctioned Capacity
  Important Links
  List of Hospital Staff
  List of Students
  Patient Deatils
   :: News & Events
Welcome

Quick Contact
Photo Gallery


Useful Links

Trust Details

College Fee Structure

 Copyright @ 2021, All Right Reserved